Αρχική Ο Βίος του Αγίου Αποστόλου Θωμά

Ο Βίος του Αγίου Αποστόλου Θωμά

Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός , ο Υιός του Θεού, επιλέγει ανάμεσα στο πλήθος μαθητών που Τον ακολουθούσαν 12 απόστολους οι οποίοι θα αναλάμβαναν να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.
Ένας από τους δώδεκα είναι ο Απόστολος Άγιος Θωμάς. Στην καταγωγή Ιουδαίος ο Άγιος Θωμάς, με γονείς που ασκούσαν το επάγγελμα της Αλιείας το οποίο και ο ίδιος ακολούθησε. Φτωχός ψαράς, που έβγαζε το ψωμί του στα περίχωρα της λίμνης Γενησαρέτ ή θάλασσα της Τιβεριάδος, όπως ακριβώς λέγεται η μεγάλη εκείνη λίμνη της Γαλιλαίας, ο Θωμάς, έλαβε απο τον Ιησού την πρόσκληση για να γίνει ένας από τους Αποστόλους του.
Τα παράτησε όλα και Τον ακολούθησε.

Χωρία της Καινής Διαθήκης των ευαγγελιστών που μαρτυρούν το κάλεσμα του Αγίου Θωμά από τον Ιησού:
Κατά Λουκάν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 στιχ:15: τὸν Ματθαῖον καὶ τὸν Θωμᾶν, τὸν Ἰάκωβον τὸν υἱὸν τοῦ Ἀλφαίου, τὸν Σίμωνα, ὁ ὁποῖος καλεῖται Ζηλωτής,
Κατά Μάρκον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 στιχ:18: τὸν Ἀνδρέαν, τὸν Φίλιππον, τὸν Βαρθολομαῖον, τὸν Ματθαῖον, τὸν Θωμᾶν, τὸν Ἰάκωβον, τὸν υἱὸν τοῦ Ἀλφαίου, τὸν Θαδδαῖον, τὸν Σίμωνα τὸν Κανανίτην,
Κατά Ματθαίον ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10 στιχ:3: Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος,

Σε τρία κεφάλαια του στην Καινή Διαθήκη ο ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για τον απόστολο Θωμά, και διαπιστώνουμε από τα γραφόμενα του Ευαγγελιστή ότι ο Θωμάς ήταν ένθερμος, πρόθυμος και αφοσιωμένος μαθητής στον Ιησού:
Κατά Ιωάννην ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11, στιχ:16: Εἶπε τότε ὁ Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, εἰς τοὺς συμμαθητάς του, «Ἂς πᾶμε καὶ ἐμεῖς διὰ νὰ πεθάνωμε μαζί του».
Κατά Ιωάννην ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14 στιχ:5: Ὁ Θωμᾶς τοῦ λέγει, «Κύριε, δὲν ξέρομεν ποῦ πηγαίνεις καὶ πῶς μποροῦμε νὰ ξέρωμεν τὸν δρόμον;».
Κατά Ιωάννην ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20 στιχ:24-25: Ὁ Θωμᾶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα, ὁ ὀνομαζόμενος Δίδυμος, δὲν ἦτο μαζί τους ὅταν ἦλθε ὁ Ἰησοῦς. Τοῦ εἶπαν λοιπὸν οἱ ἄλλοι μαθηταί, «Εἴδαμε τὸν Κύριον». Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε, «Ἐὰν δὲν ἰδῶ εἰς τὰ χέρια του τὸ σημάδι ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ δὲν βάλω τὸ δάκτυλό μου εἰς τὸ σημάδι ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ δὲν βάλω τὸ χέρι μου εἰς τὴν πλευράν του, δὲν θὰ πιστέψω».
Κατά Ιωάννην ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20 στιχ:28: Ὁ Θωμᾶς τοῦ ἀπεκρίθη, «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».

Τι αναφέρει η παράδοση για τον Άγιο Θωμά.

Μετά από Θεία Παρέμβαση, ο Άγιος Θωμάς ταξίδεψε ως την Ινδία, ως δούλος του εμπόρου Αμβανή. Ο Αμβανής είχε σταλθεί από τον Ινδό βασιλιά Γουνδιαφόρο, στην Ιερουσαλήμ, για να βρει ένα κτίστη ο οποίος θα αναλάμβανε την ανέγερση ενός ανακτόρου Ο Κύριος γνωρίζοντας, τι επρόκειτο να κάμει ο Θωμάς στην Ινδία, φάνηκε σαν άνθρωπος μια μέρα στην αγορά και λέει στον Αμβάνη "Θέλεις ν' αγοράσεις ένα αιχμάλωτο, κτίστη, που έχω;" "Ναι", του αποκρίθηκε ο Αμβάνης. Τότε έδειξε το Θωμά και συμφώνησαν την αγορά για τρείς λίτρες αργυρίου. Έγραψε δε ο Ιησούς στο απαραίτητο χαρτί: "Εγώ Ιησούς ο Υιός Ιωσήφ, του τέκτονος, επώλησα σε εσένα τον Αμβάνη, τον δούλο μου Θωμά". Ο αγοραστής ρώτησε τον Θωμά αν ήταν αιχμάλωτος του Ιησού. Ο Θωμάς απάντησε: "Ναι, αυτός είναι ο Κύριος μου, που μ' αγόρασε με μεγάλη τιμή"..

Ακολούθησε λοιπόν, ο Θωμάς τον Αμβάνη και τον υπηρετούσε σαν δούλος. Την άλλη νύχτα φάνηκε πάλι ο Κύριος σε όραμα και του δίνει τα αργύρια, που πήρε λέγοντας: "Πάρε την αξία της αγοράς σου και τη χάρη μου". Υπό αυτήν την ιδιότητα ο Άγιος Θωμάς οδηγήθηκε στην Ινδία από τον Αμβανή. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο Άγιος Θωμάς ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο, κατηχώντας και βαπτίζοντας Χριστιανούς πολλούς ειδωλολάτρες. Το ταξίδι όμως τελείωσε κάποια στιγμή και ο Άγιος Θωμάς παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γουνδιαφόρο. Από αυτόν έλαβε την εντολή και το απαραίτητο χρυσάφι ώστε να του χτίσει ένα ανάκτορο. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αγίου Θωμά, ο Γουνδιαφόρος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη. Κατά την διάρκεια της απουσίας του, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια, ο Άγιος Θωμάς λάμβανε με εντολή του βασιλιά χρυσάφι το οποίο έπρεπε να χρησιμοποιήσει για την ανέγερση του ανακτόρου. Αντί αυτού όμως, ο Άγιος Θωμάς ανέπτυξε μεγάλη ιεραποστολική δράση στην περιοχή και το χρυσάφι το μοίραζε στους φτωχούς. Η δράση αυτή του Αγίου Θωμά, έφτασε στα αυτιά του Γουνδιαφόρου, ο οποίος κάλεσε τον Άγιο να απολογηθεί για τις πράξεις του. Ο Άγιος αποκρίθηκε στον βασιλιά λέγοντας του ότι πράγματι του έκτισε ένα παλάτι, με την μόνη διαφορά ότι το παλάτι αυτό είναι στον ουρανό, εννοώντας ότι οι καλές πράξεις που έγιναν με το χρυσάφι του Γουνδιαφόρου, του εξασφάλισαν μια θέση στην Ουράνια Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Ο βασιλιάς θεωρώντας ότι ο Άγιος Θωμάς τον κοροϊδεύει διέταξε την φυλάκιση του Αγίου. Η Θεία Πρόνοια όμως οδήγησε έτσι τα πράγματα ώστε ο βασιλιάς πείστηκε για την αλήθεια των λόγων του Αγίου Θωμά.

Τον έβγαλε από την φυλακή και βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον Άγιο. Το παράδειγμα του Γουνδιαφόρου ακολούθησαν πολλοί και βαπτίσθηκαν και αυτοί Χριστιανοί. Ο Άγιος Θωμάς έχοντας τελειώσει το αποστολικό του έργο στην περιοχή αυτή, ταξίδεψε προς τα ανατολικά και έφτασε σε μια άλλη περιοχή της Ινδίας όπου βασιλιάς ήταν ο Μίσδιος. Στον τόπο αυτό, για άλλη μια φορά, ο Άγιος Θωμάς άρχισε να "αλιεύει" ψυχές, βαπτίζοντας πολλούς χριστιανούς. Μεταξύ αυτών που βαπτίσθηκαν ήταν και η γυναίκα του Μισδίου. Αυτό ήταν και η αιτία που ο Άγιος Θωμάς φυλακίστηκε μετά από εντολή του βασιλιά. Στην φυλακή, συνέχισε το αποστολικό του έργο, βαπτίζοντας ανθρώπους μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του βασιλιά. Μετά από αυτό ο Μίσδιος έδωσε εντολή να θανατωθεί ο Άγιος. Έτσι κι έγινε. Πάνω σε ένα βουνό οι στρατιώτες του Μισδίου με τις λόγχες τους, θανάτωσαν τον Άγιο Θωμά . Το σώμα του έθαψαν οι Χριστιανοί της περιοχής και στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Το ιερό λείψανο του Αγίου Θωμά, παρέμεινε εκεί έως ότου ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 μ.Χ. το λείψανο μεταφέρθηκε στην Ρώμη, μαζί με τα λείψανα άλλων Αγίων που είχαν συγκεντρωθεί στην Βασιλεύουσα. Σήμερα η κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή Πάτμου.

                                                    Η ιστορία  της τίμιας ζώνης
Στις 15 Αυγούστου η εκκλησία μας γιορτάζει την θεομητορική εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά την κοίμηση της Παναγίας οι Απόστολοι και μαθητές του Ιησού με ψαλμούς και ύμνους τοποθέτησαν το σώμα της σε μνήμα στη Γεσθημανή. Ο μοναδικός που δεν ήταν παρών στο γεγονός ήταν ο Απόστολος Θωμάς. Λέει η παράδοση πως τον Άγιο Θωμά, μετά τριών ημερών από την ταφή της Παναγίας, ένα σύννεφο τον μετέφερε στην Γεθσημανή και κατά την μεταφορά του συνάντησε Την Θεοτόκο την στιγμή της ανόδου Της στον ουρανό. Τότε την παρακάλεσε να του δώσει για ευλογία τη Ζώνη της. Εκείνη του την χάρισε για να μπορεί να αποδείξει την συνάντησή τους. Όταν ο Θωμάς πήγε και εξιστόρησε το γεγονός στους υπόλοιπους Αποστόλους, άνοιξαν τον τάφο και είδαν πως το σώμα έλειπε.

 

                             Πανηγυρίζει:
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου.
Ο Ιερός ναός μας πανηγυρίζει την πρώτη Κυριακή του Πάσχα την λεγόμενη Κυριακή του Θωμά, κατά την οποία τιμούμε το γεγονός της ψηλαφήσεως του αναστάντος Κυρίου από τον απόστολο Θωμά.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος βαρὺς
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι” αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ραδιόφωνα

ΚαιρόςΟ καιρός τώρα

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 9 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία 1 ως 11 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-3 μποφόρ

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου

Κυρίως συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Κυρίως συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία 1 ως 13 °C
Άνεμος ΝΝΑ 2-3 μποφόρ